Ny Kattelov? – eller blot en præcisering af gældende love?

Af Birgit Holme, DK ChiCha Maine Coons
Først udgivet i KatteMagasinet 02/2021

De seneste uger har SoMe genlydt af de stolte toner til ”vi har fået en ny kattelov”*. Dette er nok en sandhed
med modifikationer. Det som er blevet vedtaget og som er gældende fra 01.07.21 er et ændringsforslag til Loven om mark- og vejfred. ”Den ny kattelov” er ikke en lov i sig selv, men en præcisering af allerede eksisterende lov om mark- og vejfred.

Loven regulerer derpå i praksis, hvad der skal ske, når dette alligevel ikke lykkes, bl.a. i forhold til optagelsen af husdyr, der strejfer om på anden mands grund” og fra forslaget forsættes der … Loven indeholder imidlertid ikke en nærmere definition af begrebet husdyr, og må derfor anses for at omfatte alle holdte dyr, herunder hobby- og kæledyr”.

Det er ikke nyt at dine dyr skulle holdes på egen matrikel, men med den nye præcisering har vi en gang for alle, på skrift, at Loven om mark- og vejfred også dækker katte. Så med den præcisering i bemærkningerne til loven, kan mange diskussioner afsluttes meget hurtigt, nemlig, at det er loven, at katte skal holdes på egen matrikel.

Gældende ret (Minister for fødevarer, 2021) ”Lov om mark- og vejfred” fastlægger i § 1, stk. 1, som grundlæggende udgangspunkt, at ”Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget”.

Som opdrætter af Maine Coons i Felis Danica har resten af ændringerne ingen indflydelse for mig og mine katte. Hvorfor har det så ikke det? Det har det ikke, fordi jeg som opdrætter i Felis Danica allerede er pålagt, at alle mine avlskatte skal være mærkede. Alle killinger jeg sælger som kælekatte bør mærkes, se Felis Danicas pasningsvejledning. Det er ikke et krav, men en klar opfordring fra Felis Danica, som jeg følger. Derfor, skulle mine katte gå på springtur og skulle de være så heldige at blive optaget, ville de finde hjem til mig igen, da de allerede er mærkede.

Til de som læser denne artikel og som ikke allerede er bekendt med opdrætsregler under Felis Danica, så er mærkning af avlskatte omtalt i de nationale stambogsføringsregler vedr. registrering af kuld. Registrering af et kuld kan kun ske hvis avlskattene, inden parringen, enten kan identificeres med chip eller tatovering.

Tilbage til det netop vedtagne forslag til ændring af Bekendtgørelsen om mark- og vejfred. De rettelser, tilføjelser og præciseringer som nu kommer til at ske efter forslaget er vedtaget, er gode redskaber for internater mv. og derfor helt sikkert et gode for alle landets katte, blot er det ikke korrekt at kalde det en kattelov og ja i min bog, er det meget små detaljer, det som er ændret og jeg forbeholder mig skeptisk til om disse ændringer får menigmand til at ændre adfærd vedr. at mærke katte og ikke mindst sørge for at holde ens katte på egen matrikel.

Denne artikel er på ingen måde ment som et diskussionsoplæg til om det er godt eller skidt at have fritløbere. Dette har jeg som sådan ikke nogen holdning til, blot ønsker jeg at oplyse om, at de som har fritløbere og som ydermere ikke har dem mærket, de vil efter d. 1. juli 2021 risikere at miste kattene. Katte som ikke er mærket og som bliver optaget efter 1. juli 2021, kan uden ventetid blive givet til andre; sågar bliver det lovligt for den, som finder en ikke mærket kat, at tage den som sin egen. Jeg har endnu ikke mødt en killingekøber, som har spurgt til, hvorfor mine killinger er mærket med chip, men måske dette er spørgsmål, der dukker op hos andre opdrættere.

Så snart som indhegning og kat nævnes i samme sætning kommer mange holdninger også til frit skue. Der er ikke meget forskning om katte, men der er i 2017 lavet et studie på Københavns Universitet ”Domesticeringens byrde” (Sandøe m.fl., 2017) hvori det bla. skrives ”Sideløbende med kattens voksende popularitet er der sket store ændringer i måden, hvorpå katte holdes, passes og bliver avlet. Man ved dog meget lidt om, hvordan disse ændringer påvirker kattenes velfærd.” og de fortsætter ”Holder man en kat som indekat, beskytter man den mod trafikulykker, mod at komme til skade i slåskampe med andre katte og mod en række andre farer. Samtidig vil man dog kunne komme til at forhindre katten i at udføre forskellige former for naturlig adfærd.”

Læser du denne artikel og har fritløbere, men ville egentlig gerne have dem til at blive på egen matrikel, men stadig bevare kattens mulighed for at mærke luften i pelsen, fange en mus, snuse til en blomst osv. Så er der råd for både at overholde loven og samtidig stimulere kattens sanser ude i naturen.

Bor du så du har adgang til have, er det nemt at hegne denne ind eller lave en voliere. Der er fordele og ulemper ved begge, men begge løsninger er rimeligt simple at lave og har man ikke DIY evner, så kan indhegning af have købes enten hos din lokale tømrer eller af professionelle hegnsfirmaer som eks. podahegn.

Næsten alle har brug for lidt inspiration, når løsningen til ens egen kattesikring skal laves. Der findes masser af løsninger på nettet og på Facebook er der flere grupper, som har indekatte som emne. En anden løsning er at kigge på https://www.katteindhegning.dk. Siden blev oprindelig lavet af Finn Frode, men siden sommer 2020 har jeg ejet og vedligeholdt den. Det er i bund og grund en samling links til forskellige løsninger på at kattesikre haver, terrasser og altaner. Nogle links er meget detaljerede, andre er blot et billede eller to. Under alle omstændigheder er I alle velkomne til at kigge forbi og ikke mindst dele siden.

Ved at dele siden og henvise til siden i diverse grupper og diskussioner på SoMe, kan mange flere blive opmærksom på den og forhåbentlig lade sig inspirere til, hvordan kattesikring af have, terrasse og altan kan gøres både nemt og i lang de fleste tilfælde også til overkommelig pris.

Har du lavet en katteindhegning og vil dele den med de andre brugere af katteindhegning.dk send endelig billeder eller link til admin@katteindhegning.dk så kommer de med, når siden langs frem bliver opdateret.

De væsentlige love som omhandler katte er:

Bibliografi:

Felis Danica. (30. 05 2021). Nationale stambogsføringsregler. Hentet fra https://www.felisdani-ca.dk/landsforeningen-felis-da-nica/felis-danicas-vedtaegter/nationale-regler/appendix-a-til-fi-fes-udstillingsregler-2/

Minister for fødevarer, l. o. (21. 01 2021). Hentet fra https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l138/20201_l138_som_fremsat.htm

Sandøe m.fl., P. (01. 01 2017). Københavns Universitet. Hentet fra Dyreetik på KU: https://dyreetik.ku.dk/dokumenter/faglige-publikationer/Domestice-ringens_byrde_DVT_2017.pdf