Hvad laver Felis Danicas formand?

eller Hvem skal jeg stemme på til formandsvalget …

Af Bette Lind
Først udgivet 04/2012

Først kort om mig selv: jeg er sproguddannet, men skiftede for snart mange år siden til IT branchen, og efter mange år som tekniker og teknisk projektleder, arbejder jeg nu med forbedring af arbejdsgange, styring af ændringer, forbedring af processer og ikke mindst krisestyring. Samarbejde er et kodeord i min dagligdag, og det er – som I kan se – et kodeord for at få forretningsudvalget til at fungere som en helhed, der er både stærk og beslutningsdygtig.

Jeg fik min første racekat – en skovkat – i 1989, og inden jeg fik set mig om, var jeg med til at lave udstillingskataloger, blad med meget mere i Racekatten. Siden har jeg lavet blad for både DARAK og Norsk Skovkattering, været næstformand i DARAK, og udstillingsleder i Racekatten, og så er jeg i øvrigt dommer for kategori II.

Og så til sagen – formandsvalget. Lad mig starte med at slå fast:

  • Felis Danicas formand bestemmer ikke noget som helst.
  • Felis Danicas formand har ingen stemmeret i Forretningsudvalget.
  • Magten i Forretningsudvalget ligger hos de 8 repræsentanter fra hovedklubberne (2 fra hver klub).
  • Formandens fornemmeste opgave er at få Forretningsudvalget til at samarbejde
Bette Lind

Derfor vil jeg ikke afgive løfter om, hvad jeg vil gøre, og hvad jeg vil gennemføre som formand – for det afhænger af, hvad klubberne har lyst til at gøre og gennemføre. Men jeg kan og vil love, at jeg vil gøre mit yderste for at få samarbejdet til fortsat at fungere, hvis I forlænger mit mandat med yderligere 2 år.
Da jeg overtog formandsposten kom jeg ind i et forretningsudvalg, der i den forudgående periode havde haft mange samarbejdsproblemer. Medlemmer havde forladt FU, og en af klubberne var i en kortere periode slet ikke repræsenteret og dermed sat uden for indflydelse. Klubben var dog heldigvis, efter et formandsskifte, tilbage ved bordet til plenarforsamlingen i 2009, og siden har vi haft 4 år, hvor samarbejdet har fungeret. Der vil naturligvis altid være uenigheder, men sammen har vi formået at sætte og fastholde en fælles linje, hvor vi er enige om, hvad klubberne har ansvar for, og hvad Felis Danica har ansvar for. Det har gjort det lettere at træffe beslutninger. En af de vigtigste beslutninger vi – efter min mening – har truffet, er at oprette en fælles grunduddannelse for Felis Danicas opdrættere. Klubberne har selv gjort et godt stykke arbejde med at arrangere kurser og møder, men nu har vi fået en fælles Diplomopdrætteruddannelse, som giver klubberne et fundament at bygge oven på. Diplomet gælder uanset, hvor man er medlem. Uddannelsen underbygger et af mine mål som formand: at skabe respekt omkring det at være Felis Danica opdrætter, både i forhold til vores kunder og til det officielle Danmark. Det er Felis Danica, der bliver spurgt i sager vedr. katte – og det skal vi holde fast i.
En af de ting, der skaber respekt om os er, at vi har nogle klare regler for, hvordan vi skal behandle vores katte – regler som skal sikre, at ingen avlskat behandles dårligt og går under ringe forhold, og at der ikke drives rovdrift på vores avlshunner; regler som er kendt af vores opdrættere, og som bliver overholdt. Vi kan hele tiden blive bedre, og uddannelse er vejen frem.

Jeg så også gerne, at vi kunne tilbyde at hjælpe vores dommerelever med deres uddannelse, for det er en lang og dyr rejse, men desværre er der her i disse krisetider ikke penge på kistebunden til dette. Det må komme, når tiderne bliver bedre. Felis Danica har ikke mange muligheder for at tjene penge: salg af stamtavler og klubbernes medlemsafgift er de eneste faste indtægtskilder, og jeg har ikke indtryk af, at I har lyst og råd til at betale mere end I allerede gør, så længe økonomien er så stram.

Vi har arbejdet på vores stambogssystem i flere år, og i år fik vi det endelig på plads sådan, at vi har et fornuftigt arbejdsredskab for stambogsfører og et værktøj til endelig at få registreret nogle af de mange sundhedsoplysninger om kattene, som der er behov for. Vi har fået en fin mulighed for at registrere attester, og udskrive disse som bilag til stamtavlerne, og vi har fået FIFe til at gøre vores måde at gøre tingene på til lov – det kan vi godt være stolte af. I det hele taget kan vi godt være tilfredse med, hvad vi har opnået i FIFe i de senere år – der bliver lyttet, når Felis Danica taler!

Dataene fra vores stambog skal gøres tilgængelige på nettet – drømmen er selvfølgelig, at vi vil kunne levere muligheden for både opslag og testparringer, indavlsberegninger og meget andet, og vi tager hul på opgaven i løbet af 2013.

Felis Danica har én stor opgave i 2013, der kommer til at belaste økonomien hårdt: Verdensudstillingen. Vi har passet godt på pengene i de seneste år for at være sikre på at have nok i kassen til at dække et eventuelt underskud, for med en så stor udstilling kan vi ikke regne med at komme hjem med et overskud, selvom vi selvfølgelig gør, hvad vi kan for at skaffe sponsorer. Vi har arbejdet på denne udstilling i flere år, og jeg håber meget at kunne være med, når udstillingen løber af stablen. Der har været røster fremme om, at jeg ikke vil være den bedst egnede til at præsentere Best in Show på verdensudstillingen – at der er behov for en rigtig ”show-mand” til det job – jamen hvem har dog sagt, at det er formanden for Felis Danica, der skal lave Best in Show?
Den beslutning tages først på et senere tidspunkt, og uanset hvem der står i spidsen for Felis Danica i 2013, så skal der nok blive et rigtigt flot show, både før og under BIS! Det, formanden skal sikre er, at alt er på plads inden udstillingen: økonomien, bemandingen – alle de mange detaljer som tilsammen udgør en udstilling, og at samarbejdet mellem de 4 klubber fungerer. For det er først og fremmest de 4 klubbers dygtige udstillingsfolk, der skal gøre Verdensudstillingen til den kæmpesucces, som vi alle ønsker os.

Når så Verdensudstillingen er vel overstået, og vi er færdige med at klappe os selv på skuldrene over det flotte show, så skal pengene gøres op, og hvis vi har været rigtigt dygtige og rigtigt heldige, så har vi stadig lidt penge at gøre godt med efterfølgende. Så kan vi begynde at kigge fremad igen og planlægge hvilke aktiviteter, der er råd til i 2014. Lyder det lidt kedeligt? Måske, men da det jo er jeres penge, vi bruger, må vi hellere bruge dem med omtanke, og det er én ting mere, som jeg kan love jer: med mig som formand er der styr på, hvad vi bruger jeres penge til. Og så til sidst et lille hib: hvis I virkelig vil påvirke, hvad der sker i Felis Danica, så skal I være aktive i jeres klub – det er her beslutningerne starter!