Erhvervede øjenlidelser hos katte

Tekst og foto: Pia Bjerre Pedersen
Først udgivet 03/2012

Denne artikel omhandler erhvervede og ikke arvelige øjenlidelser hos katte. Fortsat fra sidste nummer af Kattemagasinet.

Regnbuehindebetændelse (Uveitis) kat
Uvea betyder drue på græsk og minder da også om indersiden af en drue, hvis denne åbnes op. Uvea består af regnbuehinde, strålelegeme og årehinde. Der kan opstå betændelse i hele uvea (Regnbuehinde, strålelegeme og årehinde), men ofte ses hos kat alene betændelse i regnbuehinden. Årsagerne til regnbuehindebetændelse/årehindebetændelse (uveitis) hos kat er mange:

  • Infektionssygdomme som Felin leukæmi FeLV, Felin infektiøs bughindebetændelse FIP, Felin aids FIV, Toxoplasmose og andre.
  • Systemiske bakterieinfektioner
  • Traume på øjet
  • Andre øjensygdomme: grå stær, linseluxation, kræft i øjet
  • Autoimmune lidelser


Når en kat præsenteres i klinikken med regnbuehindebetændelse, forsøger man at finde årsagen til denne, men i over 50 % lykkedes dette ikke. Regnbuehindebetændelse/årehindebetændelse gør ondt og medfører tåreflåd, sammenkniben af øjelåg, hævelse af bindehinden, og katten bliver nedstemt og gemmer sig.
Symptomerne på regnbuehindebetændelse hos kat kan ofte forveksles med betændelse i øjets slimhinde (konjunktivitis). Konjunktivitis er ikke en synstruende tilstand, hvilket regnbuehindebetændelse ofte er. Derfor er det meget vigtigt at skelne mellem disse to lidelser. Det syge øje bør derfor undersøges nøje. Hornhinden, forreste øjenkammer og linsen undersøges med et biomikroskop.
Desuden undersøges nethinden med et ophthalmoskop, for at vurdere om der er tale om regnbuehindebetændelse alene, eller om årehinden også er involveret. Det er vigtigt at diagnostisere regnbuehindebetændelse/årehindebetændelse tidligt, idet denne sygdom ubehandlet kan udvikle sig til grøn stær (glaucom). Grøn stær er svær at behandle hos kat og fører oftest til blindhed.

Kronisk uveitis kat

Behandlingen af regnbuehindebetændelse/årehindebetændelse tager sigte på at behandle den tilgrundliggende årsag, hvis denne findes. Derudover behandles den specifikke lidelse i øjet. Behandlingen indebærer lokal eller systemisk behandling. Behandlingen er meget langvarig – oftest livslang. Behandlingsintensiteten kan dog ofte nedsættes efter 1-2 måneder.
Grøn stær (glaukom) Glaukom er en tilstand, hvor der opstår et forøget tryk i øjet. I øjets strålelegeme bag iris produceres kammervæsken. Herfra flyder den gennem pupillen og ud i det forreste øjenkammer og videre ud af øjet via kammervinklen, som ligger mellem hornhinden og iris. Hvis dette balancerede flow forstyrres, forbliver for meget væske i øjet, og der opstår et forøget tryk.

Normalt ligger trykket i øjet mellem 15-25 mmHg. En stigning i trykket medfører i begyndelsen stærke smerter og synsforstyrrelser. Vedvarende forøget tryk over 2-3 døgn giver permanente skader på nethinden og synsnerven, og det medfører blindhed. Der er to former for glaukom:

  • Primær glaukom opstår uden, at andre sygdomme i øjet er årsagsfaktorer.
  • Sekundær glaukom opstår som følge af andre sygdomme i øjet.


Hos kat forekommer sekundært glaukom hyppigere end primær glaukom. Primær glaukom omtales i artiklen ”Arvelige øjensygdomme hos kat”, som tidligere er publiceret i KatteMagasinet. Sekundær glaukom kan forekomme hos mange racer, og årsagsforholdene er flere. F.eks. kan kronisk uveitis, linseluxation, skader på øjet eller svulster i øjet føre til sekundær glaukom.

Symptomerne på glaukom er smerter, dog viser katte mindre tegn på smerte end hunde med glaukom. Katten bliver mindre social og gemmer sig måske, viser tegn på lysskyhed, kniber øjet sammen, der ses tåreflåd. Klinisk bliver øjet rødt, hornhinden evt. hvid, og pupillen bliver stor. I tilfælde af kronisk glaukom forstørres øjeæblet gradvist. Blindhed opstår efter 2-3 dage med forøget tryk. De kliniske symptomer giver en mistanke om glaukom, men den endelige diagnose stilles ved at måle trykket i øjet. Denne måling foretages med et elektronisk instrument – en tonopen. Hvis trykket er for højt, og de kliniske symptomer er forenelige med glaukom, kan diagnosen stilles.

Øjenundersøgelse med spaltelampe (Håndholdt mikroskop).


Hvis der er mistanke om primær glaukom, foretages en gonioskopi. Ved denne undersøgelse lægges en speciel gonioskopilinse på den lokalbedøvede hornhinde, hvilket muliggør undersøgelse af kammervinklen. Denne undersøges for unormale forhold. Det er vigtigt at undersøge begge øjne, idet det vurderes, om der er risiko for udvikling af glaukom i det raske øje. Medicinsk behandling af glaukom hos katte er vanskelig, idet der ofte er en anden sygdom i øjet, som medfører det forøgede tryk. I tilfælde af akut glaukom, hvor synet stadig kan bevares, kræves intensiv medicinsk behandling. Hvis det med denne behandling lykkes at sænke trykket og bevare synet, behandles øjet fremadrettet medicinsk for at forsøge at holde trykket nede.

Desværre præsenteres katte med glaukom ofte først i klinikken, når tilstanden er kronisk, og synet er tabt. Kronisk glaukom er smertefuldt, og når synet er tabt, er formålet med behandlingen at gøre patienten smertefri. Behandlingen for kronisk glaukom er at fjerne øjet. Dette kan være grænseoverskridende at acceptere, at synet er tabt, og at øjet skal fjernes, men nødvendigt for at patienten fremadrettet får en god tilværelse. Katte med et øje klarer sig fantastisk, og ejere kan efter fjernelse af et øje med kronisk glaukom berette, at dyret er blevet meget gladere.


Grå stær (Katarakt)
Katarakt er en uklarhed i øjets linse. Linsen er placeret bag pupillen, og er normalt glasklar og gennemskinnelig. Linsens funktion er at hjælpe med at bryde lysets stråler således, at der dannes et skarpt billede på nethinden. Katarakt forhindrer lysets passage gennem linsen og bagud til nethinden. Uklarheden kan være placeret forskellige steder i linsen, og udviklingenaf katarakt varier er meget. Katarakt kan være stationær eller udvikle sig med forskellig hastighed. I nogle tilfælde sker udviklingen så langsomt, at dyret aldrig får synsbesvær heraf. I andre tilfælde modnes en katarakt meget hurtigt, og linsen bliver totalt uklar og mælkehvid. Dette medfører blindhed på de angrebne øjne. Katarakt kan optræde i det ene øje, men udvikles på sigt ofte i begge øjne.

Katarakt forårsager ingen smerte, hvorfor diagnosen ofte ikke stilles, før dyrets syn er så dårligt, at det ændrer dyrets adfærd. Lidelsen kan opstå på et, hvilket som helst tidspunkt i dyrets liv. Diagnosen kan stilles ved, at øjenpaneldyrlægen med et øjenmikroskop undersøger linsen, efter at dyrets pupiller er udvidede med øjendråber. Ved undersøgelsen vurderes udbredelsen og placeringen i linsen. Det er netop placeringen i linsen, racen og dyrets alder, der er afgørende for at vurdere årsagen til katarakten.
Der kan være mange årsager til katarakt. Udefra kommende faktorer som kraftig vold mod øjet, infektioner, forgiftninger, radioaktiv stråling mv. kan medføre katarakt. Men også systemiske sygdomme, som stofskiftelidelser og sukkersyge kan forårsage katarakt. Andre sygdomme i øjet, som f.eks. PRA eller betændelse i regnbuehinden, kan ligeledes give katarakt. Katarakt kan også være arvelig, hvilket dog ikke forekommer så ofte hos katte. (se ”Arvelige sygdomme hos kat”, en tidligere publiceret artikel i KatteMagasinet)
Hos katte er katarakt ofte sekundær til andre lidelser. Dette kan være andre øjensygdomme eller systemiske sygdomme. Derfor bør fundet af lidelsen hos kat føre til, at katten undersøges for underliggende sygdomme. Graden af synsnedsættelse afhænger af udbredelsen i linsen. Hvis uklarheden involverer hele linsen, benævnes katarakten moden, og den medfører blindhed. Der findes ingen medicinsk behandling af katarakt, og eftersom katarakt hos kat oftest skyldes andre sygdomme i øjet, er der ikke gode muligheder for, at en operation kan give katten synet igen.

Forhøjet blodtryk (Hypertension) – og nethindeforandringer
Forhøjet blodtryk er en relativ hyppig forekommende lidelse hos katte over 10 år. Katte viser sjældent fysiske tegn på forhøjet blodtryk, og ofte er første tegn på lidelsen akut blindhed hos katten. Øjet er nemlig, grundet dets meget små blodkar, ofte første mål for skade forårsaget af forhøjet blodtryk. Forøget blodtryk gennem længere tid, medfører sammentrækning af nethindens små blodkar. Denne sammentrækning medfører dels iltmangel i vævet omkring karrenes fine forgreninger, men også en nedbrydning af karrenes vægge. Iltmangel medfører celledød og svind af nethinden. Nedbrydning af karrenes vægge gør disse utætte, hvorved røde blodlegemer og blodets øvrige bestanddele trænger ud, og medfører væskeophobning og blødning i og under nethinden.
Skaderne på nethinden kan de tidlige stadier erkendes ved en grundig undersøgelse af nethinden. Der vil være områder med tilbagedannelse af nethinden, små blødninger og evt. afgrænsede områder med nethindeløsning. Desværre præsenteres katte sjældent i klinikken, før symptomerne er mere udtalte og ofte synstruende. Når lidelsen udvikles opstår større blødninger i øjets bageste del, som efterfølgende migrerer frem i den forreste del af øjet, og bliver synlig der. Og i værste fald vil væskeophobningen i nethinden medføre total nethindeløsning med blindhed til følge. Forandringerne i nethinden kommer oftest gradvist over flere måneder.
Men i enkelte tilfælde kan opstå akut og total nethindeløsning på begge øjne uden forudgående forandringer i nethinden. Dette skyldes en hurtig stigning i det systemiske blodtryk. Primært forhøjet blodtryk forekommer af ukendt årsag, hvilket er den hyppigste form for forhøjet blodtryk hos mennesker og årsag til mange dødsfald. Hos katte er forhøjet blodtryk oftest sekundært og forårsaget af andre organlidelser. Hyppigst skyldes lidelsen kronisk nyresvigt og mindre ofte hyperthyroidisme (forøget produktion af skjolbruskkirtel hormon).
Diagnosen stilles ved at øjenpaneldyrlægen foretager en grundig undersøgelse af hele øjet og især af øjets bageste del. Dette kræver, at pupillerne kunstigt skal udvides vha. øjendråber. Derudover måles trykket i øjet. Hvis de karakteristiske forandringer erkendes, kan der foretages en måling af kattens blodtryk. Derudover bør tilgrundliggende årsager til det forhøjede blodtryk forsøges klarlagt ved grundig klinisk undersøgelse og undersøgelse af blod og urinprøver. Når årsagen til det høje blodtryk er klarlagt, kan blodtrykket nedsættes med tabletter, og behandlingen er livslang.

Tak for jeres læselyst Dette var sidste del af artikelserien om øjensygdomme hos katte – og tak for jeres læselyst. Der er sygdomme, som ikke er blevet nævnt, men desværre er der visse begrænsninger i en sådan serie. Skulle der være spørgsmål til sygdomme, som ikke er nævnt, til artikelserien generelt eller spørgsmål i øvrigt om øjensygdomme hos kat, er man velkommen til at kontakte Dyrenes Læge og Øjenklinik.