Polypper – øregangen og i mundhulen hos kat

Udgivet første gang i KatteMagasinet 2/2009
Forfatter: Lene Thaulow, dyrlæge Faxe og Vordingborg Dyrehospital

Polypper i øregangen og mundhulen hos katte er oftest godartede udvækster, der udspringer fra basis af det eustatiske rør, mellemøret, ved trommehindens basis eller i næsehulen. De kan strække sig via det eustatiske rør ned bag den bløde gane i mundhulen eller fra mellemøret ud gennem trommehinden til det ydre øre. De fleste ses dog udspringende fra basis af trommehinden i det ydre øre og strækker sig op gennem den ydre ørekanal.

Årsagen til polypdannelsen er ukendt, men der er nogen tegn på, at felin calicivirus eller allergi er involveret i forbindelse med polypper i øregangen. De ses oftest hos den yngre kat, og gennemsnitsalderen ved diagnose er 1½ år. Som følge heraf opfattes det af mange, som en medfødt lidelse. Polypper er dog også fundet hos ældre katte og kan være resultatet af en kronisk betændelse i mellemøret eller det ydre øre.

Der ses en tendens til, at Maine Coon og til dels også de norske skovkatte oftere rammes end de andre racer. Årsagen til dette er endnu ikke fastlagt.

De primære kliniske tegn afhænger af, hvor polyppen er placeret og kan variere fra næseflåd, højlydt vejrtrækning, vejrtrækningsbevær, nysen, hoste og problemer med at synke til fl åd fra øregangen, der er sekundært til bakteriel øregangsbetændelse og vestibulære symptomer så som skæv hovedholdning.

Diagnosen stilles ud fra de kliniske symptomer og fund af polyppen. Det er derfor altid meget vigtigt ved mistanke om polypper i øregangen at lave en grundig og dyb otoskopisk undersøgelse af øregangene, da polyppen oftest sidder helt nede ved selve trommehinden. Det kan i forbindelse med mistanke om polypper i øregangen være nødvendigt at behandle den sekundære bakterielle øregangsbetændelse, før polyppen kan ses.

Ved polypper bag den bløde gane kræver det oftest anæstesi af katten for at stille diagnosen. Kun hvis polyppen strækker sig bag den bløde gane eller er så stor, at den trykker den bløde gane ned, kan det være muligt at se den uden bedøvelse.

Høj kvalitets røntgen kan i nogle tilfælde bruges til at finde polypper bag den bløde gane samt i mellemøret. CT og MRI scanning er rigtig gode i disse sager og anbefales, hvis det er muligt. Endoskopi kan benyttes specielt til de polypper, der ligger bag den bløde gane.

Behandlingen er fjernelse af polyppen via kirurgi i fuld narkose. Hvis ikke al vævet fjernes, vil polyppen komme igen. Det kan være nødvendigt med op til fl ere operationer, før al vævet er væk. Ved polypper, der udspringer fra mellemøret, kan det være nødvendigt at gå ind mellemøret for at fjerne basis af polyppen.

Gås der via mellemøret, kan der i nogen tilfælde efterfølgende ses Horners syndrom og en lammelse af ansigtsmuskulaturen i den ene side. I de fleste tilfælde vil dette forsvinde spontant indenfor 1-3 uger.

Prognosen er god, hvis al polypvævet fjernes. Det kan dog i nogle tilfælde være umuligt pga. lokaliseringen af polyppen.

På Faxe og Vordingborg dyrehospital har vi efterhånden opnået en stor erfaring i behandling og håndtering af polypper hos kat. Vi har heldigvis indtil nu haft rigtig gode resultater, og langt de fleste kan nøjes med at komme i narkose en enkelt gang.

Det er meget vigtigt, at killingerne, der kommer ind til deres første sundhedscheck, bliver grundigt undersøgt, og dette gælder også deres ydre øregange. Dette er blandt andet netop for at fange en polyp så tidligt i forløbet som muligt, og vi derved kan lægge den bedste plan for katten.